NỘI DUNG VIDEO NÀY SẼ MANG LẠI

✅ Định nghĩa và góc nhìn về rủi ro

✅Tầm quan trọng của quản trị rủi ro

✅ Những chiến lược quản trị rủi ro

✅ Bí quyết xử lý một số rủi ro cơ bản trong đầu tư